Warunki techniczne...   (14KB)
budynku i otoczenia Gimnazjum 24 w Poznaniu
domek...  (6KB)
 

Zespół budynków Gimnazjum 24 w Poznaniu (na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 29) stanowi jednolitą bryłę z podziałem na dwie części:
dydaktyczną (sale lekcyjne, pracownie, pokój nauczycielski) oraz
administracyjno-sportową (gabinet dyrekcji, sekretariat, biblioteka, sale gimnastyczne

z zapleczem magazynowym i sanitarnym. Kilka fotograficznych ujęć budynku i jego otoczenia prezentujemy na stronie foto-album.

foto - album


Parter

1 piętro

2 piętro

3 piętro

Plan parteru
 
Na powierzchni 7800 mznajdują się wszystkie pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć
dydaktycznych, rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacyjnych:
wb01539_.gif (903 bytes)  24 sale lekcyjne i klasopracownie w tym m. in.:  
- biologii
- chemii
- fizyki
- geografii
- historii
- techniki (dziewcząt)
- techniki (chłopców)
- informatyki (dwie, z łączem DSL)
- trzy sale gimnastyczne (jedna duża: 600 m2 i dwie po ok. 100 m2)
wb01539_.gif (903 bytes)  obszerny hol apelowy z dostępnymi dla uczniów stołami tenisowymi
wb01539_.gif (903 bytes)  sala audiowizualna z projektorem
wb01539_.gif (903 bytes)  biblioteka z czytelnią i bogatymi zbiorami książek i filmów wideo
wb01539_.gif (903 bytes)  stołówka z kuchnią w której przygotowuje się codziennie ok. 150 obiadów
wb01539_.gif (903 bytes)  gabinet lekarski i stomatologiczny
wb01539_.gif (903 bytes)  bistro z gorącymi daniami i napojami
wb01539_.gif (903 bytes)  szkolny radiowęzeł
wb01539_.gif (903 bytes)  przyszkolne tereny sportowe z boiskami do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej
wb01539_.gif (903 bytes)  profesjonalna siłownia (w wynajętych pomieszczeniach)