położenie ...  (12KB)
Gimnazjum 24  w Poznaniu

52o23'033'' N 16o57'033'' E


(Położenie szkoły sprawdź również
na interaktywnej mapie Poznania)

Wybudowany w 1986 roku budynek szkoły
położony jest na prawym brzegu Warty,
w jednej z największych dzielnic Poznania,

na Ratajach (na osiedlu Bohaterów II Wojny
Światowej przy lokalnej ulicy osiedlowej
o ograniczonym ruchu - Kruczej, łączącej

dwa najpotężniejsze obiekty architektoniczne
w tej części miasta: kościół pod wezwaniem
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
i kompleks hali targowej Selgros). Z tej
właśnie strony znajduje się  wyjście frontowe.
Przeciwległe wyjście od strony  boiska
prowadzi na osiedle pozbawione dróg
komunikacji publicznej. Taka lokalizacja
placówki sprzyja bezpiecznej drodze
do szkoły i bezpiecznemu spędzaniu czasu

w jej pobliżu, a bliskość środków komunikacji
miejskiej sprawnie łączy szkołę z innymi
rejonami miasta.

Dzieci dojeżdżające z dalszych rejonów   Poznania (nawet ze Śródmieścia, Wildy, Dębca
i Starołęki) mogą skorzystać z transportu następującymi środkami komunikacji miejskiej:
>   tramwaje linii 4, 7, 12, 13 (ulicą Zamenhoffa)
>   tramwaje linii 1, 5 (ulicą Hetmańską)
>   autobusy linii  74  84
Z tramwaju najlepiej wysiąść na przystanku naprzeciw myjni samochodowej na osiedlu
Piastowskim (w rozkładzie jazdy przystanek nazwano: "osiedle Rzeczypospolitej")
lub na rondzie Starołęka od strony "Selgrosu". Z autobusów 64 i 74   należy wysiąść
przy kompleksie handlowym "Selgros" lub na przystanku przy osiedlu Armii Krajowej
.

Rejon Gimnazjum 24 w Poznaniu