O projekcie      Opinia Muzeum Narodowego     Program projektu     Aktualności, Fotorelacje      
 
  


Venus z Milo          Gimnazjum nr 24 w Poznaniu od 2005 roku realizuje projekt muzealny, współpracując z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Projekt obejmuje po jednej klasie na każdym poziomie. W ubiegłym roku szkolnym po raz pierwszy szkoła zorganizowała nabór do klasy - projektu muzealnego, w roku obecnym utworzyliśmy następną tego typu klasę. Uczniowie z w/w klas raz w miesiącu uczestniczą w zajęciach w Muzeum Narodowym lub innych placówkach na terenie naszego miasta i województwa. Często zajęcia te mają charakter warsztatów. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie wykorzystują na: zajęciach szkolnych w lekcjach historii, języka polskiego, plastyki, przygotowując się do egzaminów gimnazjalnych oraz w życiu codziennym.

         W roku szkolnym 2007/2008 by uzupełnić zajęcia muzealne planujemy rozpocząć prowadzenie koła muzealnego, na które mogą zapisywać się uczniowie z klas muzealnych.Edvard Munch - Krzyk

         W roku szkolnym 2006/2007 naszą szkołę opuściła pierwsza klasa, która przeszła trzyletni cykl projektu muzealnego. Dyplomy które otrzymali uczniowie dołączone zostały do dokumentów składanych do szkół średnich.

         Oprócz uczniów w projekt muzealny zostali również zaangażowani: nauczyciele naszego gimnazjum - w październiku 2007 odbyło się szkolenie rady pedagogicznej na terenie Muzeum Narodowego; rodzice uczniów klas muzealnych - wspólne wyjście do muzeum (Noc w muzeach) oraz uczniowie naszej szkoły - wystawy prac uczniowskich, konkursy plastyczne, wycieczki propagujące sztukę.

         Projekt muzealny, oprócz konkretnej wiedzy z dziedziny sztuki, architektury, historii daje uczniom możliwość poznania obiektów muzealnych na terenie miasta Poznania oraz województwa. Uczniowie dzięki temu projektowi traktują muzea jako codzienne źródło informacji i doznań estetycznych. Zdobywają nawyk chodzenia do muzeum. Uczniowie śledzą bieżące wydarzenia muzealne i chcą w nich uczestniczyć, jednocześnie angażując w to swoich rodziców, co sprawia, że rozszerza się grupa osób zaangażowana w ten projekt. Biorąc pod uwagę stan naszego społeczeństwa, jeśli chodzi o obcowanie ze sztuką, jest to olbrzymie osiągnięcie.

Michał Anioł - Pieta         Przez trzy lata realizowania naszego projektu rodzice sami pokrywali koszty związane z comiesięcznym wyjściem do muzeum, jak również wyjazdy okolicznościowe, np. do Gołuchowa. W tym roku szkolnym Muzeum Narodowe biorąc pod uwagę, że jest to jedyny tego typu projekt realizowany w Wielkopolsce, ufundowało dla każdej klasy muzealnej kilka darmowych wejść do obiektów muzealnych na terenie miasta Poznania. Pozostałe jednak wydatki związane z opłatą wyjścia do muzeum, przejazdu, pomocy naukowych oraz wycieczek ponoszą rodzice. Projekt muzealny spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez uczniów, o czym świadczy fakt utworzenia dwóch oddziałów realizujących projekt, jak i udział trzech kolejnych klas, które realizowały ten projekt przez kolejne trzy lata nauki.

 
 


Pomysłodawcy i opiekunowie Projektu Muzealnego
mgr Elżbieta Łuczak
mgr Renata Szczeszak

 
       
   

opr. Z. Macudziński