pas_up_021.jpg (5252 bytes)


G  i  m  n  a  z  j   u  m     2  4     w     P  o  z  n  a  n  i  u

W chwili obecnej w Gimnazjum 24 zatrudnionych jest 37 nauczycieli (w tym 12 nauczycieli dyplomowanych) i 15 pracowników administracyjnych. Wszyscy nauczyciele posiadają dyplomy ukończenia wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym, wielu również studia podyplomowe upoważniające do nauczania drugiego przedmiotu. Prawie wszyscy są nauczycielami mianowanymi.

 

mgr Maria Zaremba-Ślachciak

mgr Ewa Ludwiczak

Dyrektor
Gimnazjum nr 24
w Poznaniu

Wicedyrektor
Gimnazjum nr 24
w Poznaniu


historia: 1a 1b 1d 1e
 


fizyka:  2a 2b 2c 2d 2e 1b
  

 

 

Sylwia Bagrowska

Katarzyna Barwicka-
Leitgeber

Karolina Białasik

Magdalena Brzycka

wychowanie fizyczne:
3ab dz. 1c dz. 2b dz.
2c dz. 1a dz.

chemia:
wszystkie klasy

wychowawstwo:
2d

 

język polski:
3a 3d 2a 2b

matematyka:
3e 3c 2d 2e 1d wychowawstwo: 1d

 

Natalia Drzazga

Piotr Dukat

Dorota Grześkowiak

Przemysław Górski

język angielski:
3a 3b 3c 2ce 2abd
1ab 1cd 1e 1cd 1d


język polski: 3b 1a 1d 1e
historia:
3a 3b
wos: 3a 3b
wychowawstwo:
3b

matematyka:  
1a, 1b, 1c, 2b, 2c.
zajęcia dodatkowe:

1d, 1e, 3c, 3d, 3e.

wychowanie fizyczne:
3c dz. 2a dz. 2c chł.
2d chł.
   
wychowawstwo:
2a
  

Ewa Jacek

Marzena Jania-Kowalska

Aldona Jeziorska

Adam Jeziorski

wychowanie fizyczne:
3de dz. 2de dz.
1b dz. 3b chł. 1de

 
 

 
 

pedagog szkolny
doradca zawodowy
WDŻ:
I semestr
1a 1b 1c 1d 1e
II semestr
2a 2b 2c 2d 2e


dyżury pedagoga:
 

Pon.

Wt.
Śr.  
Czw.
 

Pt.  
 
 
12:00 - 13:40
14:25 - 17:00

08:45 - 15:00
09:20 - 15:00
12:00 - 14:35
15:20 - 17:00

08:00 - 12:45
14:25 - 15:15
 

informatyka:  
3a 3b 3c 3d 3e
1a 1b 1c 1d 1e

technika: 
3a 3b 3c 3d 3e
zaj.techniczne: 
1a 1b 1c 1d

wychowawstwo:
2b
 
 

informatyka:
1a 1b 1c 1d 1e
3a 3b 3c 3d 3e

plastyka:
3a 3b 3c 3d 3e
2a 2b 2c 2d 2e

zaj.techniczne: 
1e
wychowawstwo:
3e
 

 

Renata Kaliszan

Danuta Kasprowicz

Danuta Kubala

Elżbieta Łuczak

język niemiecki:
3a 3b 3c 2a
1ab 1cdc1ab 1cd 1e

 
 

 

matematyka:
3a 3d 2a 2b 2c wychowawstwo:
3a

 

religia:  
3a 3b 3c 3d 3e
2a 2b 2c 1a

język niemiecki:
3d 3e 3c 2ce 2abd 2c
2b 1cd 1ab 2c 1d

wychowawstwo:
2c

 
  

     

Zbigniew Macudziński

Aneta Paczyńska

Anna Pawlak

Arleta Pawlik-
Pocięgiel

kierownik biblioteki

biblioteka otwarta
w godz.:
 

Pon.
Wt.
Śr.  
Czw.
Pt. 
  
08:00 - 15:30
08:00 - 16:00
08:00 - 14:25
08:00 - 14:25

08:00 - 12:45
13:35 - 15:45

 

fizyka:
3a 3b 3c 3d 3e
1a 1c 1d 1e

              

język angielski:
3c 3d 2ce 2abd 2e 2d
1ab 1cd

język francuski:
2a 2b 2c 2d 2e

 

Renata Połeć

Natalia Rozynek

Maria Ostrowicz

Marek Schmidt

geografia:
wszystkie klasy
wychowawstwo:
2e

         

matematyka
1a 1e 3b

matematyka:
1b 1c

wychowanie fizyczne:
3a chł. 3e chł. 2b chł.
1a chł., 1e, 1a
wychowawstwo:
1a

 
 

 

 

Tomasz Sobczak

Magdalena Sopa

Dorota Stawska

Rafał Stępniewski

wychowanie fizyczne:
3cd chł. 2a chł. 2e chł.
1d chł. 1bc
wychowawstwo:
3d

język polski:
3e 2c 2d 2e 1b

wychowawstwo:
1b

                               

    

psycholog:
       
dyżury:
 

Pon.
Wt.
Śr.  
Czw.
Pt.    
08:00 - 15:00
13:30 - 18:00
08:00 - 15:00
08:00 - 13:00

12:45 - 15:15

              

muzyka:
2a 2b 2c 2d 2e 
 

 

 

Beata Surdyk-
Łukaszyk

Barbara Szafałowicz

Renata Szczeszak

Ewa Szwarczyńska

biologia:
wszystkie klasy

 wychowawstwo:
1
e


 

język francuski:
 1e 1cd 1ab

historia:
1c 2a 2b 2c 2d 2e 3c 3d 3e
wos:
3c 3d 3e 2a 2b 2c 2d 2e
wychowawstwo:
1c

język angielski:
3e 2ce 2abd
1ab 1cd 1e 1ab 1d

 
wychowawstwo:
3b

 

Ewa W.

Elżbieta Wilczyńska

   

język polski:  
3c 1c
wychowawstwo:
3c


biblioteka

    

religia:
1b 1c 1d 1e 2d 2e

 

   

 

Alicja Baranowska

Monika Cybulska

Anna Dobrzańska

Renata Frąckowiak

księgowość

 

księgowość

 

sekretarz szkoły

 


referent d/s

administracyjno-
gospodarczych