Dyrekcji i Rady Rodziców Gimnazjum 24 w Poznaniu
 

22.06.2011


UWAGA - PILNE!

Szósty bieg Opel_Szpot odbędzie się już w najbliższ±
sobotę, 25 czerwca
br. nad Malt±.
Start o godzinie 11:00 przy amfiteatrze w okolicy Hotelu Park. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Za każdy start w wakacyjne miesi±ce uczniowie otrzymuj± na nowy rok szkolny po ocenie cz±stkowej
z wychowania fizycznego ,,5”, oraz po +10 pkt za każdy start. Można więc zdobyć już na nowy rok szkolny nawet trzy pi±tki i +30 pkt.

Miejsce kolejnych startów (30 lipca i 27 sierpnia) zostanie podane na tydzień przed, na stronie www.szpot.pl. Tam też szczegóły dotycz±ce nagród i punktacji.

 
 
30.05.2011

UWAGA!
 

Dyrekcja Gimnazjum nr 24
zaprasza rodziców i opiekunów uczniów przyszłorocznych klas pierwszych
na zebranie, które odbędzie się
we
wtorek, 7 czerwca 2011 o godz. 18:00
w holu głównym szkoły
.

10.05.2011


UWAGA:

24 maja br. o godz. 14:00 w Gimnazjum nr 24 w Poznaniu odbędzie się uroczyste zakończenie projektu muzealnego rocznika 2008-2011. W uroczysto¶ci wezm± udział jego uczestnicy - uczniowie z klas 1c, 2c, 3c, nauczyciele, opiekunowie, dyrekcja szkoły, rodzice, pracownicy Muzeum Narodowego oraz zaproszeni go¶cie. Wydarzenie to kończy trzyletni projekt muzealny, realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.

 

28.01.2011
12.01.2011DRZWI OTWARTE GIMNAZJUM NR 24

15 lutego 2011   od godz. 17:30
18 marca 2011   od godz. 17:30
 

28.01.2011


OBÓZ SPORTOWO – REKREACYJNY 

Gimnazjum 24 organizuje obóz sportowo-rekreacyjny
dla uczniów obecnych i przyszłych - klas pierwszych.
Obóz odbędzie się w Zb±szyniu w terminie 18-27 lipca 2011
Koszt – 650 zł. Przewidziane jest utworzenie trzech grup:

a)  koszykarskiej,
b)
  piłkarskiej,
c)
  sportowo-rekreacyjnej – z wiod±cymi
    dyscyplinami: siatkówka i piłka plażowa.

 Dwie pierwsze grupy ukierunkowane s± na trening, a trzecia głównie
na wypoczynek (plażowanie nad jeziorem Błędno oraz gry rekreacyjne).

 Osoby zainteresowane proszone s± o wypełnienie wstępnego zgłoszenia
i dostarczenie go do organizatora wyjazdu,
nauczyciela wychowania fizycznego p. Tomasza Sobczaka.
O zakwalifikowaniu się na obóz decyduje kolejno¶ć zgłoszeń
oraz wpłata 250 zł zaliczki do 10.04.2011r.
Można płacić w ratach. Cało¶ć należy ui¶cić do 10 czerwca 2011.
[ formularz zgłoszenia do druku ]

Tomasz Sobczak      
 

22.11.2010


U W A G A :

W zwi±zku z ustaleniami na spotkaniu organizacyjnym w sprawie wyjazdu młodzieży na wycieczkę międzyszkoln± do Austrii i Włoch w maju 2011 roku publikujemy pełen tekst dokumentu dotycz±cego warunków organizacji wyjazdów przez biuro turystyczne SOKRATES (warunki >>)
Prosimy również o wypełnienie podanych dzieciom formularzy z podstawowymi danymi osobowymi w celu utworzenia pełnej listy wyjazdowej (
formularz do druku >>)

A. Jeziorski

 

05.11.2010


UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH !

18 listopada 2010 roku, o godz. 17:30 odbęd± się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych. Po zebraniach zapraszamy Państwa na spotkanie ze specjalist± z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz z pedagogiem - socjoterapeut±, trenerem rozwoju osobowego.
Nasza szkoła od roku 2007 bierze czynny udział w miejskim programie przeciwdziałania i ograniczenia narkomanii oraz przestępczo¶ci i demoralizacji nieletnich „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”. Podejmujemy różnego rodzaju działania, maj±ce na celu ograniczenie do minimum problemów dotycz±cych przemocy i innych objawów demoralizacji młodzieży. Bez czynnego i ¶wiadomego udziału rodziców będzie to mało efektywne. Dlatego bardzo zależy nam na Państwa obecno¶ci.
Zapewniamy, że czas, który Państwo po¶więc± na spotkanie, nie okaże się czasem straconym.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2010 roku (czwartek) o godz. 18:00 (po zebraniach klasowych) w sali nr 39 (trzecie piętro).
 

Zebranie dla rodziców klas II  odbędzie się 18 listopada 2010, godz. 17:30
Zebranie dla rodziców klas III odbędzie się 18 listopada 2010, godz. 18:30
 

17.10.2010


U W A G A:

W dniach od 18 do 22 paĽdziernika 2010 nasze Gimnazjum
go¶cić będzie przedstawicieli (nauczycieli i uczniów)
wszystkich szkół partnerskich w projekcie
LLP Comenius "
KRAJOBRAZ I SPOŁECZEŃSTWO";
 

- SES MONTSANT z Cornudelli de Montsant w Katalonii, Hiszpania;
-
MARULIO GENIKO ENIAIO LYKEIO KATSIKA z Katsikas k/Joanniny, Grecja;
-
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'NEWTON' z Camposampiero PD
   w Veneto, Włochy
.

Prosimy wszystkich o ciepłe przyjęcie go¶ci 
i godne wobec nich zachowanie. 
11.10.2010

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Szanowni Państwo;

Sondujemy zamiar udziału Państwa dziecka w 10. dniowej
wycieczce ogólnoszkolnej do Włoch. Koszt całkowity nie jest
niski (do 1450 zł), ale program zwiedzania nadzwyczaj bogaty:
Salzburg - Wenecja - Florencja - Asyż - Rzym - Monte Cassino -
San Marino - Verona - Wiedeń. Proponowany termin wycieczki:
przełom kwietnia i maja 2011.

W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej, prosimy o informację
zwrotn±. Jednocze¶nie informujemy, że w sytuacji większej liczby
ochotników, o udziale decydować będzie kolejno¶ć zgłoszeń.

(pytania i zgłoszenia do p. A. Jeziorskiego)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

15.09.2010

  

OPŁATY ZA DZIENNIK INTERNETOWY LIBRUS

Od tego roku szkolnego rodzice samodzielnie opłacaj± Dziennik Internetowy LIBRUS.

W celu aktywowania dziennika należy wpłacić na konto firmy LIBRUS (podane poniżej) kwotę 20 zł.
W przypadku przelewu tradycyjnego należy w tytule koniecznie podać otrzymany ze szkoły login oraz dopisać imię i nazwisko Państwa dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Jeżeli posiadasz kilkoro dzieci w tej samej szkole możesz aktywować rozszerzon± funkcjonalność ich kont za kwotę 30zł pod warunkiem, że będzie to wpłata jednorazowa.
W celu aktywacji rozszerzonej funkcjonalności dla kilku kont dzieci uczęszczaj±cych do jednej szkoły, należy dokonać wpłaty w wysokości 30 zł na konto bankowe firmy LIBRUS (podane poniżej), w tytule podaj±c loginy dzieci oraz ich imiona, nazwiska i klasy do których uczęszczaj±.

    Przykład prawidłowego tytułu przelewu:
    06754 Jan Nowak 2c gdzie:

    06754 - login użytkownika w systemie, Jan Nowak - imię i nazwisko ucznia, 2c - klasa do     której uczęszcza

Dane do przelewu:
Bank Millennium
Numer konta: 88 1160 2202 0000 0000 9523 4014
LIBRUS 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 20A


Aktywacji można dokonać również za pomoc± płatno¶ci elektronicznych. W tym celu po zalogowaniu się do systemu klikamy przycisk AKTYWUJ KONTO.

Więcej informacji na stronie: dziennik.librus.pl/faq

Jest także możliwo¶ć przygotowania druków wpłaty, które przekazane uczniom trafi± do r±k rodziców. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki szkolnej, gdzie druk przelewu będzie od ręki wydrukowany.

Administrator LIBRUS
 

14.09.2010

U W A G A:

Miło nam poinformować o reaktywacji zajęć
KAWIARENKI INTERNETOWEJ dla SENIORÓW
w naszym Gimnazjum
Spotkania: pi±tki, od godz. 10:45
w sali 16

Serdecznie zapraszamy!

25.08.2010


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010-2011

Dyrekcja Gimnazjum nr 24 informuje, że uroczystości rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 2010-2011 w środę, 1 września br
przebiegać będ± wg następuj±cego planu:


9:00 - klasy II i III (bezpośrednio w holu głównym)
               10:00 - klasy I (spotkanie z wychowawcami w holu dolnym)

 

10.05.2010


DATA ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁOROCZNYCH
KLAS PIERWSZYCH:   WTOREK, 8 CZERWCA 2010  godz. 18:00
S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y
 

10.05.2010


Uwaga: 
zmiana terminu indywidualnych spotkań nauczycieli
z rodzicami uczniów wszystkich klas:
z 13 maja  na czwartek, 20 maja br.
 

24.04.2010Obóz sportowy 06-15 lipca 2010 w Zb±szyniu

Gimnazjum 24 organizuje obóz sportowo-rekreacyjny dla uczniów
klas pierwszych i drugich oraz uczniów klas szóstych,
którzy zamierzaj± uczyć się w naszej szkole. Koszt obozu
550 zł. Szczegóły u p. Tomasza Sobczaka nauczyciela wf.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Mamy jeszcze 10 wolnych miejsc.

 

07.04.2010


W dniu 19 kwietnia o godzinie 11:00 w Gimnazjum 24
odbędzie się spotkanie z wybitnym sportowcem

Marcinem Urbasiem
i uczniami klasy lekkoatletycznej.
Na to spotkanie serdecznie zapraszamy uczniów klas VI,
którzy zostali przyjęci do I klasy LA
w Gimnazjum 24 na rok szkolny 2010/2011.

 

30.03.2010


..:HARMONOGRAM:..
zapisów uczniów do klas pierwszych Gimnazjum 24 w Poznaniu

od 7 do 16 kwietnia 2010

środa 07.04.2010 10:00 - 12:00
czwartek 08.04.2010 14:00 - 17:30
pi±tek 09.04.2010 12:00 - 14:00
poniedziałek 12.04.2010 14:00 - 18:00
wtorek 13.04.2010 09:00 - 11:00
środa 14.04.2010 10:00 - 12:00
czwartek 15.04.2010 14:00 - 17:00
pi±tek 16.04.2010 12:00 - 14:00


Wewnętrzny formularz wyboru klasy do pobrania (MS Word) >>

16.02.2010
07.02.2010
07.12.2009
15.11.2009


W czwartek, 16 listopada 2009
odbęd± się spotkania wychowawców klas
oraz nauczycieli przedmiotowych z rodzicami uczniów
wg następuj±cego harmonogramu:

- rodzice uczniów klas II i III - godz. 17:30
- rodzice klas I - godz. 17:30 - spotkanie
z Policj± w holu szkoły, następnie wywiadówki.

14.11.2009
19.10.2009


W piatek, 23 października 2009 o godz. 14:00
odbędzie się etap szkolny
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.
Zapraszamy wszystkich chętnych!
 

17.09.2009

U W A G A:

Miło nam poinformować o reaktywacji zajęć
KAWIARENKI INTERNETOWEJ dla SENIORÓW
w naszym Gimnazjum
Spotkania: pi±tki, od godz. 10:45
w sali 16

Serdecznie zapraszamy!

26.08.2009


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2009-2010

Dyrekcja Gimnazjum nr 24 informuje, że uroczystości rozpoczęcia
nowego roku szkolnego we wtorek, 1 września br
przebiegać będ± wg następuj±cego planu:


9:00 - I klasy (spotkanie z wychowawcami w dolnym holu)
10:00 - II i III klasy (bezpośrednio w holu głównym)

 

23.06.2009


"Akcja Lato 2009"

W ramach ,,Akcji Lato 2009 w Gimnazjum 24 będ± odbywały się zajęcia sportowe w turach po dwa tygodnie.

I tura 24.06 08.07.2009.
II tura 17.08 29.08.2009.

Harmonogram godzinowy:
9:00 10:15 - piłka nożna
10:15 11:30 - piłka ręczna
11:30 13:00 - koszykówka.

Od 9:00 d0 13:00 będzie można korzystać ze stołów do tenisa stołowego, oraz boiska do badmintona. Zajęcia prowadzi p. Tomasz Sobczak.

Zapraszamy wszystkich pozostaj±cych w domu w tych terminach, szczególnie gor±co zapraszamy nowe pierwsze klasy.
 

16.06.2009


U W A G A :


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2008-2009 odbędzie się
w pi±tek, 19 czerwca br. w następuj±cych godzinach:
9:00 klasy pierwsze i drugie
11:00
klasy trzecie
 

15.05.2009

U W A G A :


Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów przyszłorocznych I klas

Gimnazjum nr 24 w Poznaniu

odbędzie się:

w czwartek, 4 czerwca 2009 o godz. 18:00 w holu szkoły.

Serdecznie zapraszamy!
 

06.04.2009
03.04.2009


U W A G A:

W zwi±zku z przygotowaniami do Konferencji Sprawiedliwości
Naprawczej na prośbę mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji zobowi±zujemy się do zachowania
ciszy medialnej.
Do czasu zakończenia Konferencji, nie będ± zamieszczane żadne oświadczenia, a pracownicy szkoły nie będ± udzielali wywiadów.
Apelujemy o całkowite powstrzymanie się przed umieszczaniem jakichkolwiek komentarzy i wpisów na forach internetowych.
Dziękujemy!

30.03.2009


U W A G A :

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze stanowiskiem:

25.03.2009


..:HARMONOGRAM:..
zapisów uczniów do Gimnazjum 24 w Poznaniu

od 30 marca do 10 kwietnia 2009

poniedziałek 30.03.2009 12:00 - 14:00
wtorek 31.03.2009 09:00 - 11:00
środa 01.04.2009 15:00 - 17:00
czwartek 02.04.2009 12:30 - 14:30
pi±tek 03.04.2009 17:00 - 19:00
poniedziałek 06.04.2009 12:00 - 14:00
wtorek 07.04.2009 09:00 - 11:00
środa 08.04.2009 11:00 - 13:00
czwartek 09.04.2009 07:00 - 15:00
pi±tek 10.04.2009 07:00 - 15:00


Wewnętrzny formularz wyboru klasy do pobrania (MS Word) >>

07.03.2009


U W A G A:

W dniach od 9 do 13 marca 2009 Gimnazjum nr 24 gościć będzie przedstawicieli
(nauczycieli i uczniów) wszystkich szkół partnerskich
w projekcie LLP Comenius "Ikony naszych europejskich miejsc";
 

- Mustafa Saffet Anatolian High School z Istambułu w Turcji;
-
S:t Olofs Skola w Sigtunie w Szwecji;
-
Istituto Professionale Di Stato Per i Servizi Commerciali e Turistici
Giustino Fortunato
z Neapolu we Włoszech.

Prosimy wszystkich o ciepłe przyjęcie gości 
i godne wobec nich zachowanie. 
09.02.2009


U W A G A:

"Drzwi otwarte" w naszym Gimnazjum odbęd± się w dniach:
6 i 20 marca br. (pi±tki) w godzinach od 17:30 do ok. 20:00.
Serdecznie zapraszamy szóstoklasistów i ich opiekunów!

24.11.2008


U W A G A:

Wywiadówki śródsemestralne dla klas I odbęd± się
wyj±tkowo o godz. 18:30, ze względu na spotkanie rodziców
uczniów klas pierwszych z policj± na holu (17:00 - 18:30)
Zebrania z rodzicami klas II i III o godz. 17:30
Nauczyciele nie będ±cy wychowawcami klas dyżuruj±
w pokoju nauczycielskim w godz. 18:00 - 19:30
 

24.11.2008


Zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w naszej szkole
w holu na pierwszym piętrze dnia 27 listopada 2008 r (czwartek) o godz. 17.00
ze specjalistami Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz terapeutami uzależnień.

Gimnazjum nr 24 w roku ubiegłym przyst±piło do programu przeciwdziałania i ograniczenia narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich Szkoła wolna od narkotyków
i przemocy". W ci±gu trzech lat chcemy podj±ć różnego rodzaju działania, maj±ce na celu ograniczenie do minimum problemów dotycz±cych przemocy i innych objawów demoralizacji młodzieży. Bez czynnego i świadomego udziału rodziców będzie to mało efektywne.
Dlatego bardzo zależy nam na Państwa obecności.

Po spotkaniu odbęd± się zebrania z wychowawcami poszczególnych klas pierwszych.
 

26.10.2008


Z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości,
w dniu 13 listopada br. w Gimnazjum nr 24
rozegrany zostanie tradycyjny turniej strzelecki z wiatrówki.
Każdy uczestnik oddaje 10 strzałów 5 najlepszych liczymy do wyniku.
Wygrywa zawodnik z wynikiem najwyższym.
Zapisy: przewodnicz±cy klas zbieraj± od chętnych osób po 1 zł
i dostarczaj± listę do p. Tomasza Sobczaka najpóźniej do 6.11.2008.

11.10.2008


9 POZNAŃ MARATON

zbiórka przed szkoł±, w niedzielę 12 października najpóźniej o 9:50.
Przy okazji: zaopatrzyć się w pisma od rodziców zezwalaj±ce
na samodzielny powrót do domu po imprezie!
 

06.10.2008


UWAGA;

CAŁE GIMNAZJUM NR 24 W POZNANIU głosuje na

pana TOMASZA SOBCZAKA

zgłoszonego do konkursu Głosu Wielkopolskiego

M O C N A S Z K O Ł A
===================
strona www konkursu >>>

do dnia 19 października 2008 do godz. 16:00
wysyłamy SMSy na numer:

7037

o treści:

GLW.TOMASZ SOBCZAK

(koszt: 61 gr z VAT)
 

30.09.2008


9 POZNAŃ MARATON
12.10.2008 (niedziela)
----------------------------------------------------------

Bieg towarzysz±cy dla dzieci i młodzieży W drodze do maratonu

Wzorem lat ubiegłych nasze Gimnazjum weźmie udział w biegu towarzysz±cym
9 Poznań Maratonowi, a chętni uczniowie mog± kibicować biegaczom na trasie
głównego biegu.

1. Cel imprezy: popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży poznańskich
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Patronat: Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

3. Termin, miejsce i czas trwania imprezy: 12 października 2008 r. tereny przy jeziorze
Malta start i meta w okolicy tablicy wyników

4. Program imprezy (start Gimnazjów):

"
11:40 2000 m chłopców: roczniki 1995, 1994, 1993
"
12:00 2000 m dziewcz±t: roczniki 1995, 1994, 1993

5. Nagrody, punktacja drużynowa szkół:

"
Pierwszych trzech zawodników w poszczególnych grupach wieku otrzyma
pami±tkowe medale, a pierwszych
sześciu upominki.
"
Każdy uczestnik biegu otrzyma medal uczestnictwa.

"
Prowadzona będzie także punktacja zespołowa szkół. Każdy uczestnik biegu
(niezależnie od zajętego miejsca)
uzyskuje w punktacji drużynowej 1 punkt.
Pierwsze trzy szkoły, które zgromadz± największ± liczbę uczestników otrzymaj±
nagrodę Prezydenta Miasta w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego dla szkoły
(odpowiedni 5000 zł, 3000 zł, 2000 zł). Dla zwycięskich szkół poszczególnych typów
(podstawowe, gimnazja, średnie) przewidziane s± puchary.

" Prowadzona będzie także punktacja zespołowa szkół w odniesieniu do liczby uczniów
w szkole
(% uczniów w
szkole). Zwycięska szkoła w ww. klasyfikacji zostanie również
nagrodzona bonem na zakup sprzętu sportowego w wysokości 500 zł.

KAŻDY UCZEŃ, KTÓRY POKONA DYSTANS 2000m OTRZYMUJE +30 PKT
I OCENĘ 6 Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
UCZNIOWIE KIBICUJĄCY OTRZYMUJĄ KOLEJNYCH +30 PKT.

Listy chętnych uczniów dostarczaj± przewodnicz±cy klas do nauczycieli
wychowania fizycznego do 7 października.

Wszystkich bior±cych udział w biegach obowi±zuje strój sportowy.
Za brak stroju grozi dyskwalifikacja
(taki uczeń nie otrzymuje punktów oraz oceny).

Kibice wyposażaj± się w tr±bki, bębny i inne cuda !!

Takie, żeby nas było dobrze słychać !!!&

10.09.2008


U W A G A:

Miło nam poinformować o reaktywacji zajęć
KAWIARENKI INTERNETOWEJ dla SENIORÓW
w naszym Gimnazjum
Pierwsze spotkanie: poniedziałek, 15 września br. godz. 12:00

Serdecznie zapraszamy!
 

25.08.2008


U W A G A;

Informujemy, że uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009
w Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej
odbęd± się w poniedziałek, 1 września br.
wg następuj±cego planu:

9:00 - klasy drugie i trzecie
10:00 - klasy pierwsze

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ RODZICÓW UCZNIÓW!

 

23.06.2008


Akcja Lato 2008

W dniach od 19 do 30 sierpnia 2008 roku w Gimnazjum 24 będ± odbywały się zajęcia sportowe w ramach Akcji Lato 2008". Wszystkich chętnych zapraszamy na salę gimnastyczn± w godzinach od 9:00 do 13:00. Zajęcia poprowadzi p. Tomasz Sobczak.
Od 9.00 do 11.00 - koszykówka, od 11:00 do 13:00 - piłka nożna.
Wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzeniem ostatnich dni wakacji zapraszamy. Szczególnie miło widziani uczniowie nowych klas pierwszych.

 

17.06.2008


U W A G A :

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2007-2008 odbędzie się
w pi±tek, 20 czerwca br. w następuj±cych godzinach:
10:00 klasy pierwsze i drugie
11:00 klasy trzecie
 

13.05.2008


U W A G A;

Dyrekcja Gimnazjum nr 24 w Poznaniu informuje, że zebranie dla Rodziców przyszłorocznych klas pierwszych odbędzie się we wtorek
3 czerwca 2008 o godzinie 17:00 (w auli szkoły)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

3.05.2008


U W A G A:

W dniach od 5 do 9 maja 2008 Gimnazjum nr 24 gościć będzie przedstawicieli
(nauczycieli i uczniów) wszystkich szkół partnerskich w projekcie
LLP Comenius "Wczoraj - dzisiaj - jutro";
 

- "Technical College Maria Baiulescu" z Braszowa (Transylwania - Rumunia),
- "Šiauliai University Gymnasium" ze Šiauliai (Szawle) (Litwa),

- "1 T.E.E" z Amaliady (Peloponez - Grecja),
- "Istituto di Istruzione Superiore Bernardino Lotti z Massa Marittimy (Toskania - Włochy),
- "Lycée Georges de la Tour" z Nancy (Lotaryngia - Francja),
-
"Lykieo Agiou Georgiou Larnakas" z Larnaki na Cyprze.
Prosimy wszystkich o ciepłe przyjęcie gości 
i godne wobec nich zachowanie. 
21.04.2008


U W A G A:

Na drzwiach wejściowych do budynku szkoły wywieszono pełne listy uczniów zapisanych
do Gimnazjum nr 24 do klas pierwszych na rok szkolny 2008 - 2009.
Listy z przydziałami klasowymi opublikowane zostan± na pocz±tku czerwca br.
 

28.03.2008


Dyrekcja Gimnazjum nr 24 w Poznaniu
zaprasza na zapisy uczniów do klas pierwszych
w dniach od 01.04 do 11.04.2008r.

Harmonogram zapisów:

poniedziałki:
wtorki:
środy:
czwartki:
pi±tki:

9:00 - 11:00 i 16:00 - 18:00
11:00 - 15:00
9:00 - 11:00 i 13:00 - 15:00
9:00 - 11:00 i 16:00 - 18:00
9:00 - 11:00 i 12:45 - 14:45

w pokoju nr 47 obok sekretariatu szkoły
Serdecznie zapraszamy!
 

05.03.2008


Przy zapisie ucznia do Gimnazjum nr 24 wymagane s± następuj±ce zał±czniki:
========================================================

1. świadectwo ukończenia V klasy - oryginał;
2. wykaz ocen z półrocza VI klasy na specjalnym formularzu z napisem "NABÓR 2008" dostępne:
(
http://www.poznan.pl/mim/public/oswiata/index.html?lang=pl w zakładce Nabór)
z oryginalnym podpisem dyrektora i piecz±tk± szkoły;
3. ankietę osobow± ze strony www Naboru (j.w.) - aktywna 1-11.04.2008;
4. ankietę własn± Gimnazjum nr 24 zwi±zan± z wyborem klas tematycznych i języków obcych
(do odebrania w sekretariacie szkoły w terminie zapisów) lub na stronie www szkoły =>>>.

 

16.02.2008


U W A G A:

"Drzwi otwarte" w Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej:

pi±tek, 14 marca 2008 w godz. 17:00 - 20:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich szóstoklasistów i ich rodziców!
 

06.01.2008


Regulamin
przyjęć uczniów spoza rejonu do
Gimnazjum nr 24 w Poznaniu

1. Do Gimnazjum nr 24 może zostać przyjęty uczeń spoza rejonu wymienionej
szkoły, o ile Gimnazjum nr 24 dysponuje wolnymi miejscami, a uczeń spełnia
warunki określone w dalszej części regulaminu.
2. Rodzic dokonuj±cy zapisu dziecka spoza rejonu do Gimnazjum nr 24
w Poznaniu jest zobowi±zany przedstawić następuj±c± dokumentacje:
- oryginał świadectwa ukończenia klasy V szkoły podstawowej,
- wypełnion± ankietę (można wypełnić w trakcie zapisu na terenie szkoły),
- oceny z półrocza klasy VI
- dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna (do wgl±du).
3. Aby zostać przyjętym do Gimnazjum nr 24 w Poznaniu uczeń spoza rejonu
powinien spełniać następuj±ce warunki:
- na świadectwie ukończenia klasy V ocena ze sprawowania nie powinna być
niższa niż dobra.
- uczeń powinien legitymować się średni± ocen na świadectwie ukończenia
klasy V nie niższ± niż 3,8 - liczon± z j. polskiego, j. obcego, historii, przyrody
i matematyki.
4. Powyższe ustalenia nie dotycz± uczniów przyjmowanych do tworzonych
w Gimnazjum nr 24 klas alternatywnych (integracyjnych, terapeutycznych
lub wyrównawczych). Nabór do tych klas odbywa się na odrębnych zasadach.
5. Uczeń spoza rejonu przyjęty do Gimnazjum nr 24 staje się pełnoprawnym
uczniem wymienionej szkoły i podlega w całej rozci±głości obowi±zuj±cym
w niej prawom.
6. Na prośbę rodzica wyrażon± na piśmie uczeń może być przeniesiony
do szkoły rejonowej lub innego wybranego przez siebie gimnazjum w trakcie
nauki w Gimnazjum nr 24.
7. Regulamin niniejszy stanowi zał±cznik do Statutu Gimnazjum nr 24.

8. Wszelkie zmiany dokonywane s± uchwał± rady pedagogicznej.
9. Regulamin obowi±zuje od rozpoczęcia zapisów na rok szkolny 2002/2003

27.08.2007

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2007 - 2008

- klasy II i III o godzinie 9:00
- klasy I o godzinie 10:00


UWAGA: informacje na temat tzw. mundurków szkolnych podane zostan± na spotkaniu
z wychowawcami w pierwszych dniach września br.
 
25.08.2007

- - - - - - - - KAWIARENKA INTERNETOWA DLA SENIORÓW - - - - - - -

uprzejmie informujemy, że we wrześniu br. wznawiamy działanie
Kawiarenki Internetowej dla Seniorów.
Wszelkie informacje na temat organizacji zajęć można uzyskać
u prowadz±cego spotkania lub w sekretariacie szkoły.

13.07.2007


Dyrekcja Gimnazjum nr 24 w Poznaniu informuje, że aby starać się o dofinansowanie do kosztów zakupu mundurków szkolnych należy do 31 lipca 2007złożyć stosowny wniosek w sekretariacie szkoły.

O dofinansowanie mog± ubiegać się uczniowie, u których w rodzinie dochód miesięczny netto
nie przekracza 351 złotych na osobę.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie (od poniedziałku do pi±tku) w godz. 8:00-14:00


Zgodnie z zarz±dzeniem MEN, wnioski złożone po terminie (31 lipca 2007)
n i e b ę d ± r o z p a t r y w a n e.
 

02.07.2007
DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MUNDURKÓW SZKOLNYCH.
stosowna informacja na stronie Miejskiego Informatora Multimedialnego:
http://www.poznan.pl/mim/public/wiadmag/news.html?co=print&id=21247&instance=1016&lang=pl
20.06.2007

PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI
Podajemy szkolny wykaz programów do nauczania i podręczników obowi±zuj±cych
w Gimnazjum nr 24 w roku szkolnym 2007 - 2008:
- klasy pierwsze
- klasy drugie
- klasy trzecie

14.05.2007
U W A G A:
Dyrekcja Gimnazjum nr 24 informuje, że w poniedziałek,
4 czerwca 2007 o godz. 18:00
w auli budynku szkoły odbędzie się zebranie rodziców dzieci zapisanych do klas pierwszych
w roku szkolnym 2007-2008. Tematem spotkania będzie organizacja pracy szkoły.
22.03.2007


HARMONOGRAM ZAPISÓW
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

w pokoju numer 47 lub sekretariacie szkoły

poniedziałek, 02.04.2007 - 10:00 - 12:00
wtorek, 03.04.2007 - 13:30 - 15:30
środa, 04.04.2007 - 15:00 - 17:00
czwartek, 05.04.2007 - 10:00 - 14:00
pi±tek, 06.04.2007 - 09:00 - 11:00
wtorek, 10.04.2007 - 10:00 - 12:00
środa, 11.04.2007 - 15:00 - 17:00
czwartek, 12.04.2007 - 10:00 - 14:00
pi±tek, 13.04.2007 - 12:45 - 14:45

1.

wewn±trzszkolna ankieta informacyjna (wybór klasy i języka)

2.

witryna: NABÓR 2007:
https://www.nabor.poznan.pcss.pl/gimnazjum/nabor


P O W O D Z E N I A !

22.02.2007
Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza szóstoklasistów i ich rodziców serdecznie zapraszamy na tzw. "drzwi otwarte" w naszym gimnazjum, które odbęd± się w dniach:
27 lutego (wtorek) i 30 marca (pi±tek) br. w godzinach od 18:00 do 20:00
03.02.2007
Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza szóstoklasistów i ich rodziców serdecznie zapraszamy do stoiska nr 7 na XI Targach Edukacyjnych, które odbęd± się w dniach
16-18 lutego 2007 roku
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonach 7a, 8, 8a. Wstęp bezpłatny!
27.11.2006
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 24 zapraszaj± wszystkich zainteresowanych na debatę: "Stop przemocy w szkole", która odbędzie się we wtorek 28 listopada 2006
o godz. 17:30 z udziałem m.in. przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Policji.
27.08.2006
UWAGA: Uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2006-2007 odbęd± się
w poniedziałek 4 września 2006 według następuj±cego harmonogramu:
* godz. 9:00 klasy drugie i trzecie
* godz. 10:30 klasy pierwze

08.06.2006

27.05.2006


UWAGA!
Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłorocznych klas I odbędzie się, w poniedziałek, 5 czerwca br.
o godzinie
17.00 w holu głównym szkoły.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

5.03.2006


Serdecznie zapraszamy na kolejn± imprezę "drzwi otwarte" naszego gimnazjum, wszystkich uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz ich rodziców, w piatek, 31 marca 2006 od godziny 17:30. Przypominamy, że zapisy do Gimnazjum nr 24 odbed± się w terminach ustalonych przez Urz±d Miasta Poznania dla poznańskich szkół gimnazjalnych.
2.12.2005

Dyrekcja Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu serdecznie zaprasza uczniów klas szóstych szkół podstawowych na "otwarte drzwi", które odbed± się w czwartek, 9 lutego 2006 od godziny 17:00. Zapraszamy do zapoznania się ze szkoł±, jej pracowniami, zapleczem sportowym i rekreacyjnym. Jednocześnie zapraszamy na nasze stoisko na Targach Edukacyjnych.
Zapisy do Gimnazjum nr 24 odbed± się w terminach ustalonych przez Urz±d Miasta Poznania dla poznańskich szkół gimnazjalnych.

 

28.09.2004

Dyskoteka szkolna została przełożona na pi±tek 8 października!

26.08.2004

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2004-2005 odbędzie się 1 września
wg następuj±cego planu:
klasy II i III rozpoczęcie o godz.
9.00
klasy I rozpoczęcie o godz.
10.00

08.06.2004

DYREKCJA GIMNAZJUM NR 24 INFORMUJE, ŻE EGZAMIN KOMPETENCYJNY
Z JĘZYKA OBCEGO, DLA UCZNIÓW ZAMIERZAJĄCYCH UCZYĆ SIĘ
W KLASIE O POSZERZONYM JĘZYKU ANGIELSKIM LUB W KLASACH
Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM, ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
21 CZERWCA 2004
O GODZ. 14.00 W GIMNAZJUM NR 24

27.04.2004


30 maja br
. odbędzie się coroczna impreza "Dzień Europejczyka".
Tegoroczna jej edycja zbiega się z ważnym dla wszystkich wydarzeniem
jakim jest przyst±pienie Polski do UE.

W programie min.:
- Bieg do Europy (na różnych dystansach, dla różnych wiekowo
grup dzieci i młodzieży, start o
10.00)
- rozstrzygnięcie konkursu szkolnego na logo i hasło promuj±ce
Polskę w UE.
- kawiarenka z ciastami o nazwach zwi±zanych z Europ±
- prezentacje postaci historycznych zwi±zanych z histori± Europy.
- dzień wcześniej w szkole odbędzie się sesja naukowa na temat
historii Europy i procesu jej jednoczenia, w której prelegentami
będ± nauczyciele i uczniowie.

6.04.2004

Miło nam poinformować, że nasz szkolny projekt Socrates-Comenius
"Europejskie miejsca, w których żyjemy" został wpisany
na honorow± LISTĘ PROJEKTÓW COMENIUSA REKOMENDOWANYCH
do tytułu
EUROPRODUKT 2003
realizowanych w roku szkolnym 2002/03.
Nagrody coprawda nie uzyskaliśmy, ale świadomość, że jesteśmy najlepsi
w Wielkopolsce w zupełności nam wystarcza...
[>>]
[http://www.socrates.org.pl/comenius/inicjatywa.html]
(pozycja nr 4)

14.02.2004

Uwaga: zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia
naszego stoiska na VIII Targach Edukacyjnych w dniach
13-15 lutego br. W hali nr 15 prezentujemy się na z numerem 20.
Serdecznie zapraszamy.

11.02.2004


Informujemy, że w pi±tek 5 marca 2004 "otwieramy drzwi" do szkoły
dla wszystkich zainteresowanych.
Spotkanie trwać będzie od
17.00 do 20.00. Serdecznie zapraszamy.
 
31.01.2004

Po dziesięciu miesi±cach udało się wreszcie uruchomić ponownie
szkolny serwis internetowy naszego gimnazjum.
Miejmy nadzieję, że podobna przerwa nigdy już się nie powtórzy,
a internetowa domena:
GIM24POZ.EDU.PL dobrze przysłuży się
szkole i nam wszystkim.

17.10.2002


W dniach od 20 do 27 października br. przebywać będ± w naszej
szkole delegacje nauczycieli i uczniów z trzech szkół realizuj±cych
wespół z nami projekt Socratesa-Comeniusa: "Europejskie miejsca
w których żyjemy": z Braszow (Rumunia), Frenaros (Cypr) oraz
z Palermo (Włochy). Prosimy wszystkich o ciepłe przyjęcie gości
i godne wobec nich zachowanie.

13.09.2002


Ogłoszono kolejn± edycję corocznego konkursu plastycznego
"ZŁOTA KULA". Szczegóły w zał±czonej informacji.
(>>)
 

28.08.2002


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2002/2003:
w poniedziałek
2 września br. wg ustalonego harmonogramu:
- godz. 9.00 klasy pierwsze
- godz.10.00 klasy drugie
- godz.11.00 klasy trzecie

15.05.2002


W najbliższ± sobotę 18 maja br. odbędzie się w szkole tradycyjny
festyn. Rozpoczęcie zabawy o godz.
9.30, zakończenie ok. 14.00
Program imprez
 

29.04.2002

>>Dzień Europejczyka<< 30.04.2002 w godz. od 9.00 do 12.30.

18.03.2002


W zwi±zku z testami kontrolnymi klas trzecich:

w dniu 19 marca (wtorek) klasy 1 i 2 przychodz± do szkoły wg planu
(lekcje trwaj± do 11.50) klasy 3 przychodz± na testy na godzinę 11.30
w dniu 20 marca (środa) klasy 1 i 2 przychodz± na 10.10
Od 11.05 maj± lekcje wg planu. Klasy 3 przychodz± na godzinę 7.30.
testy pisz± w godz. 8.00-10.00 po czym maj± normalne lekcje.

1.03.2002

Termin tegorocznych rekolekcji dla uczniów naszej szkoły ustalony
został na
11 - 13 marca 2002 (poniedziałek, wtorek, środa).

1.03.2002

Podajemy dokładny terminarz spotkań lekcyjnych informatyki
dla klas pierwszych.
(>>) (lekcje dodatkowe, co dwa tygodnie).

26.02.2002


U W A G A :
W poniedziałek 4 lutego bież±cego roku - "drzwi otwarte".
Dyrekcja i nauczyciele s± do dyspozycji zainteresowanych
od 18.00

14.01.2002

17 stycznia br. - spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas.
Godziny rozpoczęcia tzw. "wywiadówek": 17.30 (lub 18.30 - wyznaczone).

18.12.2001 Tradycyjne spotkania wigilijne klas z wychowawcami odbęd± się w najbliższy
pi±tek 21 grudnia w godzinach 9.00 - 11.00 Miłych i spokojnych Świ±t!
8.12.2001 Od poniedziałku do pi±tku 10 - 14 grudnia br. trwa tzw. tydzień dyżurów.
Nauczyciele w wyznaczonych godzinach oczekuj± rodziców w pokoju nauczycielskim.
16.11.2001 We wtorek 20 listopada br. o godz. 17.30 - spotkania rodziców uczniów z wychowawcami.
45 minut wcześniej spotykaj± się tzw. trójki klasowe.
18.10.2001 Uwaga: uroczystość zakończenia organizowanego przez nasz± szkołę regionalnego
konkursu plastycznego
"Złota Kula - malowane kwiaty" odbędzie się
w poniedziałek 22.10 br. o godz. 10.00 w barze MacDonald naprzeciw "Okr±glaka".
Zbiórka laureatów w holu o godz. 9.00.
19.09.2001 W Wydarzeniach udostępniono zakładkę nowej podstrony
"Harmonogram pracy Gimnazjum 24" z której dowiedzieć się można
o planowanych imprezach szkolnych i ich terminach. (>>)
7.09.2001 Dyrekcja i nauczyciele szkoły zapraszaj± rodziców uczniów klas pierwszych
na spotkanie w auli w dniu
11 września (wtorek) o godz. 17.30
O 18.15 - spotkania z wychowawcami klas.
28.08.2001 Rok szkolny 2001/2002 uroczyście rozpoczynamy 3 września br. następuj±co:
8. 45 - klasy pierwsze
9. 30 - klasy trzecie
10. 00 - klasy drugie
22.06.2001 Uwaga: na drzwiach wejściowych do szkoły rozwieszono listy przydziałów uczniów
klas pierwszych. Zapraszamy do ich sprawdzenia.
25.06.2001
Życzymy wszystkim udanego wypoczynku - do zobaczenia we wrześniu!
19.06.2001 Dyrekcja SP 43 i Gimnazjum 24 informuje, że w czwartek 21 czerwca dzieci spotykaj± się
z wychowawcami w godzinach:
8. 50 - 11. 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uroczystości zakończenia roku szkolnego i działalności Szkoły Podstawowej 43
dla klas trzecich i szóstych rozpoczynaj± się o godz. 8.00,
dla klas pierwszych gimnazjalnych: 10. 00
dla klas drugich gimnazjalnych: 10.45
17.05.2001 Dyrekcja Gimnazjum nr 24 w Poznaniu serdecznie zaprasza rodziców
uczniów przyjętych do naszego Gimnazjum na rok szkolny 2001/2002,
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 5.06.2001r. w holu szkoły.
(więcej informacji - kliknij)
14.05.2001 W sobotę 19 maja br. zapraszamy wszystkich na festyn szkolny: proponujemy m.in.
"pchli targ", kawiarenkę, występy artystyczne i inne uciechy.
14.05.2001 Apel Dyrekcji Szkoły Podstawowej 43 i Gimnazjum 24 o poszanowanie zieleni.
7.05.2001 Przypominamy, że w najbliższ± sobotę tj. 12 maja pracujemy i uczymy się
uwzględniaj±c poniedziałkowy plan zajęć.
24.04.2001 Cały tydzień: od 30 kwietnia do 4 maja br. jest wolnym od zajęć w szkole.
Poniedziałek 30 kwietnia "odrabiamy" 12 maja.
29.03.2001 Uwaga: na drzwiach wejściowych szkoły wywieszone s± listy z nazwiskami uczniów
szkół podstawowych (z tzw. "rejonu" i spoza niego) przyjętych do Gimnazjum 24
24.03.2001 Przypominamy o spotkaniach wychowawców i nauczycieli z rodzicami we wtorek
27 marca br. o godz. 17.00
3.03.2001 Informujemy, że okres rekolekcji przypada w tym roku szkolnym na następuj±ce
dni:
2, 3, 4 kwietnia
(poniedziałek, wtorek, środa).
2.03.2001 Z prawdziw± dum± informujemy, że witrynka naszego Gimnazjum uzyskała
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez MEN

i Telekomunikację SA na najciekawszy pomysł wykorzystania Internetu w edukacji.
Cieszymy się tym bardziej, że oceniono stronę ledwie co zamieszczon± w sieci Web -

właściwie jej schemat, oraz z tego, że konkurencja była bardzo silna: zgłoszono
około 600 propozycji! (dok.1) (dok.2)
23.02.2001 Zapraszamy na imprezę p/n. "Drzwi otwarte Gimnazjum 24" w dniu 6 marca br.
w godz. 17.00 - 19.00 (spotkanie z nauczycielami w holu głównym o godz. 17.00
a następnie zwiedzanie szkoły).
(informacja w prasie)
22.02.2001 UWAGA: od 5 do 16 marca br. trwać będ± zapisy uczniów do naszego gimnazjum.
(szczegóły: z a p i s y
)
Informacja dla rodziców, którzy chc± zapisać dziecko do gimnazjum obwodowego.
Informacja dla rodziców, którzy chc± zapisać dziecko do innego gimnazjum niż obwodowe.
19.01.2001 Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i przypominamy o wielu niebezpie -
czeństwach zwi±zanych z zimowymi zabawami - b±dźmy uważni i przewiduj±cy!
Spotykamy się znowu w poniedziałek
5 lutego br. - obowi±zuje stary plan lekcji.
17.01.2001 Dyrekcja szkół (podstawowej i gimnazjum) wraz z Radami Rodziców apeluj± o do -
konywanie wpłat (10 zł od ucznia) przeznaczonych na zakup i wymianę starych
komputerów. Niezbędna jest wymiana conajmniej pięciu!
12.01.2001 Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
odbęd± się
16 stycznia br. o godz. 18. 30
12.01.2001 Przypominamy, że zebranie tzw. Trójek Klasowych Gimnazjum 24 odbędzie się
16 stycznia br. o godz. 17.00
5.01.2001 Przypominamy, że wszystkie oceny z przedmiotów podsumowuj±ce pracę w
pierwszym semestrze wystawiane s± do wtorku 9 stycznia br. wł±cznie
22.12.2000 Dyrekcja i Samorz±d Szkolny składaj± wszystkim uczniom i ich rodzicom życzenia
spokojnych, ciepłych i w pełni rodzinnych świ±t Bożego Narodzenia.
Szczęśliwego Nowego 2001 Roku!
Do zobaczenia w nastepnym tysi±cleciu !!!
15.12.2000 Dyrekcja szkoły przypomina o bezwzględnym zakazie używania przez uczniów
środków wybuchowych. Zwracamy się również z apelem do wszystkich osób
dorosłych o poważne potraktowanie sprawy.
25.08.2000. Zawiadamiamy, że rok szkolny 2000/2001 zaczynamy 1 dnia września o godz. 9.00
Klasy pierwsze spotykaj± się z wychowawcami w holu dolnym, a potem przechodz±
do swoich sal.

25.08.2000

Jutro będzie lepiej!