Akty prawne i regulaminy

Gimnazjum  24  w  Poznaniu

 

 

diamred.gif (1287 bytes)  

 
  OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM NR 24

  ..:: wewnętrzna ankieta informacyjna - NABÓR 2011-2012 ::..
 

diamblu.gif (1353 bytes) -   Ustawa o systemie oświaty
diamblu.gif (1353 bytes) -   Karta Nauczyciela
diamred.gif (1287 bytes) -   Statut Gimnazjum 24 w Poznaniu   (2010-10-26)
diamred.gif (1287 bytes) -   Plan wychowawczy Gimnazjum 24 w Poznaniu
diamred.gif (1287 bytes) -   Prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum nr 24  (2010-11-05)
diamred.gif (1287 bytes) -   System oceniania
diamred.gif (1287 bytes) -   Regulamin oceniania i promowania (wraz z załącznikami)   (2010-10-26)
diamred.gif (1287 bytes) -   Regulamin Samorządu Uczniowskiego
diamred.gif (1287 bytes) -   Regulamin dyżurów nauczycielskich
diamred.gif (1287 bytes) -   Regulamin przyjęć uczniów spoza rejonu do Gimnazjum nr 24 w Poznaniu
diamred.gif (1287 bytes) -   Harmonogram pracy szkoły na rok  2009/2010
diamyel.gif (1198 bytes) -   Harmonogram zajęć dodatkowych dla uczniów (2010-11-05)
diamred.gif (1287 bytes)

-

 Informacje pedagoga i psychologa szkolnego  (2010-11-05)
diamred.gif (1287 bytes) -   Ścieżki edukacyjne międzyprzedmiotowe (opr. D. Grześkowiak)
  1. Edukacja czytelnicza
  2. Edukacja ekologiczna
  3. Edukacja europejska
  4. Edukacja filozoficzna
  5. Edukacja prozdrowotna
  6. Edukacja regionalna
  7. Obrona cywilna
  8. Polska w kręgu tradycji śródziemnomorskiej  
diamred.gif (1287 bytes)    
   WYKAZ  PROGRAMÓW  NAUCZANIA  I 
PODRĘCZNIKÓW (2010-2011)

   - KLASA PIERWSZA
   - KLASA DRUGA
   - KLASA TRZECIA

 
     
diamred.gif (1287 bytes) -
   P u b l i k a c j e:       
diamred.gif (1287 bytes) -   Kryteria wymagań z przedmiotów:
diamblu.gif (1353 bytes) -

  Informatyka:

diamyel.gif (1198 bytes)

  Kryteria wymagań z informatyki w klasach pierwszych

diamyel.gif (1198 bytes)

  Kryteria wymagań z informatyki w klasach drugich

diamyel.gif (1198 bytes)   Rozkład materiału z informatyki w klasach pierwszych
diamyel.gif (1198 bytes)   Rozkład materiału z informatyki w klasach drugich
diamblu.gif (1353 bytes) -

 Matematyka:

diamyel.gif (1198 bytes)  Rozkłady materiału i kryteria oceniania z matematyki (opr. J. Borowiak)
diamblu.gif (1353 bytes) -

  Plastyka:

diamyel.gif (1198 bytes)

  Kryteria wymagań ze sztuki-plastyki

diamyel.gif (1198 bytes)  Rozkład materiału ze sztuki-plastyki
diamblu.gif (1353 bytes) -  Biologia:
diamyel.gif (1198 bytes)   Rozkłady materiału i kryteria oceniania z biologii (opr. J. Borowiak)
diamblu.gif (1353 bytes) -   Geografia:
diamyel.gif (1198 bytes)   Rozkłady materiału i kryteria oceniania z geografii (opr. J. Borowiak)
diamblu.gif (1353 bytes) -   Technika:
diamyel.gif (1198 bytes)   Rozkład materiału z techniki (opr. Aldona Jeziorska)
diamblu.gif (1353 bytes)  Wychowanie fizyczne:
diamyel.gif (1198 bytes)   Kryteria wymagań z wychowania fizycznego - klasy I   (opr. Roman Mis)
  diamyel.gif (1198 bytes)   Kryteria wymagań z wychowania fizycznego - klasy II  (opr. Roman Mis)
  diamyel.gif (1198 bytes)   Kryteria wymagań z wychowania fizycznego - klasy III (opr. Roman Mis)